Hedmark legeforening

Lokalforening

2021

Årsmøte torsdag 26. august kl 18.00

Årsmøte med valg torsdag 26. august kl 18.00 på Scandic Hotel Hamar.
8. juni 2021

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Vi gleder oss spesielt til årsmøtet i år, siden vi etter all sannsynlighet kan møtes fysisk. Derfor håper vi at mange har anledning til å delta.

President i Den norske legeforening Marit Hermansen kommer. Frist for innsending av saker som skal behandles på årsmøtet er 5. august.

Etter møtet er det 3 retters festmiddag som dekkes av Hedmark legeforening.

Saksliste, årsmeldinger og regnskap legges på Hedmark legeforenings hjemmeside innen 1. august.

Årsmøtet kan på kort varsel bli omgjort til digitalt møte hvis smittesituasjonen tilsier det.

Påmeldingsfrist 15. august.

Ja, jeg vil være med på årsmøte i Hedmark legeforening

Ønsker du å delta på middag etter møtet?

Trenger du overnatting?