Hedmark legeforening

Lokalforening

2021

Påskehilsen fra styret

Vi er inne i den andre påsken med pandemi og store begrensninger. Her er en påskehilsen fra styret og informasjon om noen viktige datoer.

29. mars 2021
Rondane

Kjære medlemmer

Påskehilsen fra styret med informasjon om noen viktige datoer.

Den andre påsken med pandemi og store begrensninger er i gang.

For mange av dere betyr også denne påsken ekstra mye arbeid. Forhåpentligvis får alle noen dager med hvile. Bruk den tiden dere har til rådighet, til restitusjon. Sørg for frisk luft, kanskje sol, bevegelse, mentalt påfyll og gode samvær innen trygge og anbefalte rammer.

Vi har lært mye på et år, og omstillingen har vært stor i hele samfunnet. Helsevesenet har klart oppgavene så langt. Kommunene ved kommuneoverleger i vår del av regionen har gjort en formidabel innsats i første linje med bruk av TISK, og ikke minst god og tydelig informasjon ut til befolkningen. Vi balanserer nå en større frihet opp mot faren for en økt og ukontrollert smittespredning. Vi vet hva det kan føre med seg om helsevesenet settes helt på strekk.

Vi venter alle fortsatt i stor spenning på at Helse Sør-Øst skal komme med sin innstilling i sykehussaken, forhåpentligvis i april. Sykehuset Innlandet og kommuner i regionen arbeider med forberedelser til en ny samhandlingsstruktur som kalles  Helsefellesskap. Fastleger skal velges inn og ha en rolle i flere nye samhandlingsfora. Dette er beskrevet i Nasjonal Helse- og sykehusplan for 2020 -2023. 

2021 er valgår. Det er et viktig Stortingsvalg der helsepolitikk bør komme på agendaen. 2021 er også valgår for Hedmark legeforening. Oppfordrer dere som blir spurt av valgkomiteen til å stille til valg. Vi trenger gode kandidater!  Og der kan nettopp du gjøre en forskjell!

Planlagt aktivitet i Hedmark legeforening:

Medlemsmøte om pensjon. Det blir digitalt på Zoom på kveldstid den 06.05.21. Storebrand, SOP og KLP har takket ja til å delta. Nærmere info, saksliste og påmelding kommer over påske.

Årsmøtet i Hedmark legeforening 26.08.21. Vi planlegger for å møtes på Scandic Hamar den 26.08.21. 
 
Styret i Hedmark legeforening ønsker dere alle en
riktig god påske!