Hedmark legeforening

Lokalforening

2022

Emnekurs i fysikalsk medisin

Emnekurset i fysikalsk medisin omhandler smertebehandling, spastisitet, rygg- og skuldersmerter, hjerneskade og førerkortsaker. Målgruppen er allmennleger i videre- og etterutdanning. - Påmeldingen er nå avsluttet -
9. januar 2022
Lærebok i fysikalsk medisin

PÅMELDINGEN ER NÅ AVSLUTTET

Kurset avholdes på Scandic Hotell Hamar  31.3. - 1.4.2022. 

Målbeskrivelse: Øke kunnskapen innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering. Dette omhandler en rekke problemstillinger både innen smertebehandling, spastisitet, rygg- og skuldersmerter, hjerneskade og førerkortsaker.  

Målgruppe allmennleger i videre- og etterutdanning.

Godkjenninger:

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-006, ALM-012, ALM-019, ALM- 024, ALM-029, ALM-030, ALM-056, ALM-057, ALM-060, ALM-061, ALM-062, ALM-063, ALM-071, ALM- 074, ALM-080, ALM-084. 

 
For allmennlegers etterutdanning: 15 timer klinisk emnekurs. 

Ved behov for overnatting må deltakere ta direkte selv med hotellet. 

Kursavgift kr 3 900,00 + obligatorisk dagpakke begge kursdager. 

Maks antall deltakere: 60.