Hedmark legeforening

Lokalforening

2022

Opptak fra digitalt medlemsmøte 6. mai 2021

Pensjon, forsikring og medlemsfordeler var temaer for møtet. Se videoopptak nedenfor.
19. april 2021

Slik var programmet

18.00 Velkommen

Felles sesjon

18.05- 18.20 Danske Bank v/Marius Michelet om medlemsfordeler  

18.20- 18.40 Storebrand v/Alexander Martinez om akademikeravtalen; forsikringer for medlemmer            

Pause for å koble over til ulike rom

Gruppeinndelt sesjon

19.00 -20.30 Delt seksjon – offentlige ansatte og selvstendige næringsdrivende

Sesjonen for næringsdrivende leger:
SOP v/ Grethe Veiåker Nilsen/
Storebrand v/Astrid Røste og Lasse Rudi 

 • Kort om folketrygden
 • SOP – pensjonsrettigheter, herunder særlig om alders- og uførepensjon
 • Legeforetakenes Pensjonsordning 
 • Egen pensjonskonto
 • SOP – sykehjelp 
 • SOP Sykeavbruddsforsikring

Har du spørsmål om temaene som du ønsker svar på i løpet av møtet, send gjerne en mail på forhånd til astrid.roste@storebrand.no.

Offentlig ansatte/sykehusleger: KLP v/Mariann Killi Bjølverud

 • Folketrygden
 • Offentlige tjenestepensjoner: uføre- og alderspensjon, avtalefestet pensjon
 • Hva påvirker pensjon
 • Pensjonsordning for sykehusleger i KLP
 • Etterlattepensjon
 • Gruppeliv
 • Yrkesskade