Hedmarksseminaret 2023

OPPDATERT PROGRAM ER NEDERST PÅ SIDEN!

Hedmarksseminaret er et arrangement som samler kollegaer til inspirerende og tverrfaglige foredrag. Det er en utmerket anledning til å treffes til hyggelig sosialt samvær.

Som vanlig er det temaer som passer for alle leger uavhengig av
spesialitet og arbeidsområde.

Dato og sted er 20.-21. oktober på Radisson Blu i Trysil.

Seminaret er fulltegnet.

Hotellet i Trysil
Hotellet i Trysil

Hedmark legeforening inviterer til høstens Hedmarksseminar

den 20.-21. oktober på Radisson Blu Trysil.

 

Som vanlig er det temaer som passer for alle leger, uavhengig av

spesialitet og arbeidsområde.

Dette er et arrangement som samler kollegaer til inspirerende og tverrfaglige foredrag. Og ikke minst er det en utmerket anledning til å treffes til hyggelig sosialt samvær.

Legeforeningen har bekreftet at det gir tellende kurspoeng for alle spesialiteter.

 

Temaer på årets seminar er «Hverdagsglede» samt hvordan vi «bearbeider og bistår hverandre etter alvorlige hendelser».

 

Fredag kveld er det festmiddag med musikk og dans.

Lørdag fortsetter seminaret og avsluttes med felles lunsj.

 

Hedmark legeforening dekker det meste av kurs-/seminaravgift og festmiddag for medlemmer av Hedmark legeforening.

Overnatting og dagpakke kr 400,- kan søkes refundert gjennom fond:

https://www.legeforeningen.no/om-oss/fond-og-legater/utdanningsfond-ii/

 

I år kan det bli en egenandel på inntil kr 500,- men vi håper dette ikke er til hinder for å delta!

For deltagere som ikke er medlemmer i Hedmark legeforening er kursavgiften kr 1 000 +

Obligatorisk dagpakke og middag kommer i tillegg.

 

Påmelding innen 15.06.23

Ved avmelding etter 20.09.23 forbeholder vi oss retten til å fakturere for utgifter til hotellet.

Alle er velkommen - inviter en kollega og meld deg på!

SEMINARET ER FULLTEGNET, VI HAR FLERE PÅ VENTELISTE OG KAN DESSVERRE IKKE TA I MOT FLERE PÅMELDINGER. (Oppdatert 21.8.2023)

 

Med hilsen styret i Hedmark legeforening

 ved Ragnhild Dybvig, leder.

Påmelding til Hedmarksseminaret 2023