Hedmark legeforening

Lokalforening

Aktuelt

SLIPS - Samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Innlandet

SLIPS skal behandle saker som gjelder samarbeid mellom primærleger og sykehus, spesielt hvordan oppgaver skal fordeles.
9. april 2019

Du sender saker til slips ved å fylle ut vurderingsskjemaet nedenfor. Send skjemaet til sekretær for SLIPS, silje.naustvik@sykehuset-innlandet.no, med kopi til frydrein@gmail.com.