SLIPS - Samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Innlandet

SLIPS skal behandle saker som gjelder samarbeid mellom primærleger og sykehus, spesielt hvordan oppgaver skal fordeles.

Du sender saker til slips ved å fylle ut vurderingsskjemaet nedenfor. Send skjemaet til Kristine Gaarder, e-post: krisgaa@gmail.com