Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Kurskomiteen

Det er etablert en kurskomite under Legeforeningens avdeling i alle fylker. Komiteene har ansvar for organisering av kursvirksomhet for primærhelsetjenesten i sitt område slik at praktiserende leger kan få oppfylt de krav til kurs som stilles i videre- og etterutdanningen. Kurskomiteene forutsettes også å arrangere generelle kurs av interesse for alle leger i fylket.
8. oktober 2019

Kurskomiteene skal først og fremst arrangere de obligatoriske grunnkurs og emnekurs i allmennmedisin, dernest eventuelt ytterligere valgfrie kurs i allmennmedisin, samfunns-medisin og arbeidsmedisin.

Komiteene skal også arrangere tverrfaglige kurs, felleskurs for leger i 1. og 2. linjetjenesten og kurs som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kurskomiteene skal overfor årsmøtet i vedkommende fylkesavdeling fremlegge regnskap for forrige år og budsjett for kommende års virksomhet.

Det er delegert til kurskomiteene i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin å vurdere:

  • Program for åpne møteserier arrangert av lokale legegrupper
  • Ukeshospitering på sykehus der ordningen er prinsipielt godkjent av spesialitetskomiteen

Kurskomiteen bistår andre legegrupper med å søke om kursgodkjenning, men selve godkjenningen gjøres av spesialitetskomiteen i allmennmedisin.

Lederen av kurskomiteen sørger for utstedelse av kursbeviset for deltakelse i lokale møteserier.

 

Kurskomiteen i Hedmark:Profilbilde
Leder
Nygaard, Audun
Profilbilde
Medlem
Evenstuen, Marianne
Profilbilde
Medlem
Gaarder, Kristine
Profilbilde
Medlem
Monsbakken, Liv