Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

Hedmark legeforenings hederspris

Hedmark legeforening deler ut en hederspris hvert år. Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse til enkeltpersoner og/eller fagmiljøer som har gjort en fortjenstfull innsats innenfor forskning, fagutvikling, frivillig arbeid eller humanitært arbeid. Det legges vekt på kreativitet og nytenkning. Prisen skal også stimulere til god klinisk praksis samt bidra til utvikling av gode helsetjenester.
4. oktober 2019

Mottakere og begrunnelser for utdeling av hedersprisen

DSCF1663.jpegHEDERSPRISEN 2022
 
Vinneren av vår hederspris i 200 er Margrethe Kjølseth, som er avtalespesialist i psykiatri og altså mangeårig leder av støttekollegaordningen i Hedmark legeforening.
 
Margrethe Kjølseth er en kollega som har viet mye av sitt yrkesliv til fellesskapet.
Prisvinneren startet tidlig med å arbeide for fellesskapet fra hen ble cand. med i 1989.
Kanskje den kollega i Hedmark som har lengst fartstid som tillitsvalgt, både lokalt og sentralt.
Allerede som turnuslege i 1991 startet prisvinneren karriere som tillitsvalgt.
I 1991-95 var hen 1. landsrådsrepresentant for YLF.
Landsstyremedlem i Den norske legeforening fra 1991-2001.
Fra 1991 -1995 styremedlem i HELF.
Nestleder i Hedmark legeforening 1996-99
Leder i Hedmark legeforening 1999-2001
Kandidaten har i tillegg til dette hatt mange andre verv i flere utvalg lokalt og sentralt i kraft av sin stilling og kompetanse.
 
Men:
Årsaken til at årets prisvinner er spesielt kvalifisert til denne hedersprisen er vedkommendes langvarige arbeid for kollegaene sine.
Hun er en meget omsorgsfull kollega som alltid er til stede når man møtes.
Hun ser deg. Alltid der for å tilby sin omsorg om man trenger det.
Prisvinneren har et sprudlende humør og en latter som høres vidt omkring.
Ved dette og ved både sang og musikkbidrag kan hun gi en ekstra dimensjon til samlinger der kollegaer møtes.
 
Allerede i turnustiden ble hun forespurt om å være i støttegruppen for Hedmark legeforening.  I 1997 ble hun leder i støttegruppen i Hedmark legeforening og har vært det siden.
Prisvinneren lar aldri en anledning gå tapt for å fortelle om støttekollegaordningen.
Hen er genuint opptatt av at alle leger og især de unge kollegaene skal få mulighet for hjelp hvis de sliter i livene eller arbeidet sitt.
 
Årets vinner av Hedmark legeforenings hederspris er en verdig vinner både som faglig ressurs, men først og fremst som den varme og omsorgsfulle kollegaen hun er.