Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulenter/samhandlingsleger i Sykehuset Innlandet fra Hedmark

  • Ragnhild Dybvig, praksiskonsulent ved SI Hamar
  • Kristine Gaarder, praksiskonsulent SI Elverum og leder for praksiskonsulentene i Innlandet
  • Inge Marshall Trangsrud, praksiskonsulent DPS Hamar
  • Barbara Inauen-Willer, praksiskonsulent SI Tynset