StyretProfilbilde
Leder
Dybvig, Ragnhild
Profilbilde
Nestleder
Nicodemus, Neda Corina
Profilbilde
Medlem
Berre, Frode
Profilbilde
Medlem
Chapman, Martin David
Profilbilde
Medlem
Fougner, Jon Iver
Profilbilde
Medlem
Thomassen, Elin Rydheim
Profilbilde
Medlem
Wolkoff, Vibeke Lund
Profilbilde
Varamedlem
Boym, Line
Profilbilde
Varamedlem
Kjølseth, E. Margrethe
Profilbilde
Varamedlem
Pötzl-Obytz, Jordis
Profilbilde
Varamedlem
Solberg, Mona Kristin
Profilbilde
Varamedlem
Vilimiene, Almina

Representanter til Legeforeningens landsstyre:

Leder Marte Kvittum Tangen

 

Allmennlegeforeningen (Af):

Martin Chapman                   

vara: Marte Kvittum Tangen

 

Overlegeforeningen (Of):

Fredrik Eng                           

vara: Christian Lyng 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):

Jon Iver Fougner        

vara: Jordis Pötzl-Obytz

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):

Frode Berre   

vara: Margrethe Kjølseth

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf):

Mona Kristin Solberg

vara:Camilla Kvalø Smedtorp

 

Yngre legers forening (Ylf):

ubesatt