Hedmark legeforening

Lokalforening

Om oss

StyretProfilbilde
Medlem
Thomassen, Elin Rydheim
Profilbilde
Varamedlem
Solberg, Mona Kristin

Representanter til Legeforeningens landsstyre:

Leder Marte Kvittum Tangen

 

Allmennlegeforeningen (Af):

Martin Chapman                   

vara: Marte Kvittum Tangen

 

Overlegeforeningen (Of):

Fredrik Eng                           

vara: Christian Lyng 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):

Jon Iver Fougner        

vara: Jordis Pötzl-Obytz

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):

Frode Berre   

vara: Margrethe Kjølseth

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf):

Mona Kristin Solberg

vara:Camilla Kvalø Smedtorp

 

Yngre legers forening (Ylf):

ubesatt