Styret

Profilbilde
Leder
Nicodemus, Neda Corina
Profilbilde
Nestleder
Wolkoff, Vibeke Lund
Profilbilde
Medlem
Andreassen, Tommy
Profilbilde
Medlem
Askim, Kjetil
Profilbilde
Medlem
Druglimo, Linda Østli
Profilbilde
Medlem
Hagerup, Yvonne
Profilbilde
Medlem
Kjølseth, E. Margrethe
Profilbilde
Medlem
Thomassen, Elin Rydheim
Profilbilde
Varamedlem
Eng, Fredrik Aaserud
Profilbilde
Varamedlem
Pötzl-Obytz, Jordis
Profilbilde
Varamedlem
Trangsrud, Inge Marshall

Representanter til Legeforeningens landsstyre:

Leder Marte Kvittum Tangen

 

Allmennlegeforeningen (Af):

Tommy Andreassen            

vara: Inge Marshall Trangsrud

 

Overlegeforeningen (Of):

Linda Østli Druglimo                          

vara: Ingen

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA):

Yvonne Hagerup  

vara: Jordis Pötzl-Obytz

 

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL):

Margrethe Kjølseth

vara: Fredrik Eng.

 

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf):

Elin Rydheim Thomassen

vara: Camilla Kvalø Smedtorp

 

Yngre legers forening (Ylf):

ubesatt