Hordaland legeforening

Lokalforening

2019

Saker til årsmøtet - frist 1.mars!

21. februar 2019
Kjære medlem! Saker som ønskes fremmet til årsmøtet 22.mai 2019 må være HLF styret i hende innen 1.mars. Sendes til: post@hordaland-legeforening.no

Høstdugnad ved Legenes Hus

14. november 2017
Høsten er for lengst kommet og i helgen ble det nok en gang arrangert høstdugnad i hagen til Legenes Hus i Kalfarveien.

Side 2 av 2