Hordaland legeforening

Lokalforening

2019

Sakliste og program - årsmøte 22.05.2019

20. mars 2019

Kjære medlem!

Hordaland legeforening sitt årsmøte arrangeres onsdag 22. mai i Legenes Hus, som i år fyller 150 år. Med et historisk perspektiv har vi den glede å presentere årets foredragsholdere:

Gunnar Staalesen, forfatter
Fortiden - et glimt av medisinsk historie i Bergen

Clara Gram Gjesdal, viseadministrerende direktør i Helse Bergen
Framtid - hvordan skal vi møte utfordringsbildet?

Servering fra kl. 16.30
Seminar fra kl. 18.00-20.00
Årsmøte avvikles fra kl. 20.00

Saklisten blir sendt alle medlemmer på e-post, samt lagt ut på hjemmesiden.

Velkommen!