Hordaland legeforening

Lokalforening

2021

Årsmøte i Hordaland legeforening 27. mai 2021 - innkalling og saksliste

Kjære medlem!

Hordaland legeforening kaller med dette inn til årsmøte med valg, torsdag 27. mai kl. 18.00 i Terminus Hall ved Grand Terminus Hotel i Bergen.

Saklisten blir sendt alle medlemmer på e-post, samt lagt ut under her på hjemmesiden.
16. september 2020
Møteklubbe

Årsmøte i Hordaland legeforening 2021

Hordaland legeforening vil med glede invitere til årsmøte torsdag 27. mai 2021 i Terminus Hall ved Grand Terminus Hotel i Bergen.

På grunn av Covid-19 avlyses arrangement i forkant av årsmøtet.

Innkalling til årsmøte kl. 18.00-20.00.

Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av referenter
4. Godkjenning av innkalling og saksliste
5. Framlegging av Årsmelding 2020-2021 for Hordaland Legeforening
6. Regnskap for Hordaland legeforening 2020
7. Til orientering: Regnskap 2020 for Legenes Hus
8. Budsjett for Hordaland legeforening 2022
9. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2022
10. Valg 
a) Leder
b) To styremedlemmer med to varamedlemmer
c) En representant til Legeforeningens landsstyre, med vara
d) Kurskomite: Leder og to medlemmer
e) Valgkomite

Vel møtt!

Gunnar Ramstad
Leder