Hordaland legeforening

Lokalforening

2021

Vel overstått årsmøte i Hordaland legeforening!

Hordaland legeforening gjennomførte årsmøte med valg, torsdag 27. mai kl. 18.00 i Terminus Hall ved Grand Terminus Hotel i Bergen.

Det møtte opp totalt 25 stk leger inkl. styret. Det ble blant annet gjennomført valg av ny leder og to årsmøtevalgte representanter til styret.


takk
Avtroppende leder Gunnar Ramstad til venstre og Øivind Wesnes til høyre

I forkant av årsmøtet ble avtroppende styreleder Gunnar Ramstad og styremedlem Øivind Wesnes takket av for lang og tro "tjeneste" for foreningen!

Øivind Wesnes har sittet i HLF-styret i hele 18 år, mange av disse som sekretær for styret, og sa denne våren fra seg sin plass som representant for Af både i HLF-styret og til landsstyremøtet.

Gunnar Ramstad går av som leder i HLF, et verv han har hatt i flere perioder siden han gikk inn i foreningsdriften «en gang på 80-tallet», som det ble sagt i avskjedstalen på årsmøtet 27. mai.

Det er sjelden foreningen får beholde sine tillitsvalgte så aktive over så lang tid, og Hordaland legeforening er svært takknemlig for Øivinds og Gunnars innsats.

Grethe Fosse ble valgt til ny leder for Hordaland legeforening.
Hun holder til i Knarvik og har bl.a. erfaring som samfunnsmedisiner, bedriftslege og kommuneoverlege.