2020 Rosendalskurset - stressmestring og egenomsorg 2-4.9.2020

Hordaland legeforening arrangerer klinisk emnekurs i stressmestring og egenomsorg i vakre Rosendal i Kvinnherad 2.-4.09.2020. (fulltegnet 19.6, venteliste)
Legegjerningen har i alle år, men særlig siste halvår vært under sterkt press. Kurskomiteen i Hordaland legeforening ønsker velkommen til et annerledes kurs i vakre Rosendal , der vi skal lære om å ta vare på hverandre og oss selv, for så å kunne leve og arbeide bedre i vårt yrke. Fagpersoner fra Villa Sana, Modum Bad, er med oss disse dagene
Baroniet i Rosendal

Læringsmål:
Kunnskap om leger egen helse og selvivaretakelse. Faktorer for balansen av jobb- og privatlivet. Mestringsmekanismer og ressurser. Kunnskap om utbrenthet og dens forebygging. Støtteordninger for leger. Overføringsverdi av ovennevnte kunnskap til veiledning og behandling av pasienter i andre yrkesgrupper.

ALM-004, ALM-005, ALM-006, ALM-007, ALM-009, ALM-015, ALM-024, ALM-030, ALM-032, ALM-037, ALM-047, ALM-053, ALM-073

Målgruppe: Allmennleger, arbeidsmedisinere (og samfunnsmedisinere)
Godkjenning: Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i allmennmedisin med 15 t kurspoeng. Det er gitt godkjenning for spesialiteten arbeidsmedisin som valgfrie kurs med 15 t kurspoeng i videreutdanningen. Kurset er også godkjent med 15 t kurspoeng i etterutdanningen.
Kurskomite: Anne Laue, Solfrid Hellesøy Siqveland (Kursleder), Stine Alp, Geir-Erik Vattekar, Jon Vangdal Aamaas
Ingunn Agathe Amble, (psykiater og leder av ressurssentert Villa Sana) og Karin Isaksson Rø (spesialist i arbeidsmedisin og instituttsjef ved legeforskningsinstitutt/LEFO)
Dato: 02. - 04.09.2020
Tid/sted: oppstart onsdag 2.9 kl 19.00 i Riddersalen, Baroniet Rosendal i Kvinnherad
Pris pp.: kursavgift kr 3.700,- + dagpakke totalt alle dager kr 1.400,-
inkl. kvelds, lunsj, middag m/konsert, lunsj)
Overnatting: Deltakerne må selv bestille overnatting og spør etter pris for Rosendalskurset ved alternativt; 
Baroniet - info@baroniet.no (bad på gangen)
Rosendal Fjordhotel - booking@rosendal-fjordhotel.no 
Rosendal Turisthotell - post@rosendalturisthotell.no (bad på gangen)
Transport: Kurset korresponderer med hurtigbåt fra Bergen onsdag fra Strandkaien kl 16.30, fra Flesland kl 16.55, se www.rodne.no, Hardangefjordekspressen
Annen informasjon: Kurset vil bli arrangert med gjeldende smitteverntiltak (avstand, håndvask/håndspriting, ) Deltager som har luftveismittesymptomer vil ikke kunne delta. Da vil ev avbestillingskostnader måtte dekkes av den individuelle reiseforsikringen.
Antall deltakere: Maks 43 stk 
Påmelding til kurset mottas etter "førstemann til mølla"-prinsipet og effektueres ved betaling innen betalingsfristen. Se også våre avbestillingsregler ved kurs.
Påmeldingsfrist: innen 01.08.2020 i skjemaet under her: