Hordaland legeforening

Lokalforening

Kurs 2021/2022

Påmelding klinisk emnekurs i ungdomsmedisin 24.-25.02.2022

Kurskomiteen i Hordaland legeforening inviterer til Klinisk emnekurs i ungdomsmedisin, Høstkurs i Bergen, dato 24.-25.02.2022.
16. januar 2021
Ungdommer, ill. Colorbox.com

Målgruppe: Allmennleger, arbeidsmedisinere (barnesykdommer) og samfunnsmedisinere

Læringsmål: Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning: ALM 015, 033, 044, 080, 042, 043, 044, 071, 084, 052, PED 152, 154, 155, 153.

Godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjennes med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i ungdomsmedisin til videre- og etterutdanningen.

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning: ALM 015, 033, 044, 080, 042, 043, 044, 071, 084, 052, PED 152, 154, 155, 153.

Barnesykdommer:
godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i Ny Spesialistordning: SAM 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 42 og 43.

Kurskomite: Anne Laue, Solfrid Hellesøy Siqveland, Stine Alp, Geir-Erik Vattekar, Jon Vangdal Aamaas
Dato: 24.-25.02.2022
Tid/sted: Legenes Hus, Kalfarveien 37, Bergen
Pris pp.: kursavgift kr 4.100,- + dagpakke to dager kr 1.290,-
Antall deltakere: ca 45
Overnatting: Deltakerne må selv bestille hotellrom 
Se ellers retningslinjer for kurspåmelding: her

Påmeldingsfrist: innen medio januar 2022 i påmeldingsskjema nedenfor her.

Påmelding klinisk emnekurs i ungdomsmedisin

Avkrysningsliste