Grunnkurs D 26.-29.10.2020

Hordaland legeforening arrangerer Grunnkurs D i Bergen, 26.-29.10.2020.
Noen ledige plasser.
Bergen by

Læringsmål: Ha kjennskap til allmennmedisinsk forskning, fra ide' til prosjekt til klinisk praksis. Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger. Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsverktøy. Reflektere over egen praksis og hvordan fortløpende kvalitetsarbeid kan gjennomføres. 

Godkjenning: Kurset godkjennes for spesialiteten allmennmedisin med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D i videreutdanningen. Kurset godkjennes også med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.
Kurset godkjennes i følgende læringsmål i Ny spesialistordning:
ALM020, ALM021, ALM041, ALM059, ALM077 og ALM083.

Foreløpig program under her.

Kursleder: Knut-Arne Wensaas 
Kurskomite: Ingrid Hjulstad Johansen,Steinar Hunskår og Esperanza Diaz

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 26.-29.10.2020
Sted: Scandic Neptun Hotel, Bergen
Pris: kursavgift 4 dager kr 6.700,- + dagpakke 4 dager kr
Antall deltakere: ca 50 stk
Overnatting: Deltakerne må selv bestille hotellrom. Spesialpris for rom på Scandic Neptun Hotel har bookingfrist i august 2020.
Se ellers retningslinjer for kurspåmelding og avbestillingsregler her.

Påmeldingsfrist: innen 01.09.2020, påmeldingsskjema under her

Påmelding grunnkurs D 26.-29.10.2020

Avkrysningsliste