Fullt - Grunnkurs D 01.-04.11.2021

Hordaland legeforening arrangerer Grunnkurs D i Bergen, 01.-04.11.2021.
Kurset er fulltegnet med full venteliste.
27.09.2021
Bergen by

Læringsmål: Ha kjennskap til allmennmedisinsk forskning, fra ide' til prosjekt til klinisk praksis. Selvstendig kunne tilegne seg evidensbasert kunnskap og fortolke den kritisk i relasjon til den allmennmedisinske hverdagen, og kunne benytte kunnskapen i faglige beslutninger og i veiledning av pasienter og kolleger. Kjenne til og selvstendig kunne bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer og beslutningsverktøy. Reflektere over egen praksis og hvordan fortløpende kvalitetsarbeid kan gjennomføres. 

Godkjenning: Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D i videreutdanningen. Kurset er godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.
Kurset godkjennes i følgende læringsmål i Ny spesialistordning:
ALM020, ALM021, ALM041, ALM059, ALM077 og ALM083.

Foreløpig program under her.

Kursleder: Steinar Hunskår 
Kurskomite: Ingrid Hjulstad Johansen, Steinar Hunskår og Esperanza Diaz

Ved overtegning vil søkere som er kommet lengst i spesialistutdanningen prioriteres.

Tid: 1.-04.11.2021
Sted: Scandic City Hotel, Bergen
Pris: kursavgift 4 dager kr 6.900,- + dagpakke 4 dager kr 2.100,-
Antall deltakere: ca 50 stk
Overnatting: Deltakerne må selv bestille hotellrom. Be om kurspris for rom på Scandic City Hotel.
Se ellers retningslinjer for kurspåmelding og avbestillingsregler her.

Påmeldingsfrist: påmeldingsskjema under her

Påmelding grunnkurs D 01.-04.11.2021

Avkrysningsliste