Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2019

Fastleger søkes til deltakelse i Helseplattformen

16. januar 2019
Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt. Det er behov for deltakelse av to fastlegekontor fra Trondheim som kan bidra med fageksperter til beslutningsstrukturen og til å sette opp løsningen, teste den og gå i drift med løsningen sammen med Trondheim kommune og St.Olavs hospital. I tillegg er det behov for fageksperter fra nord i Trøndelag og Møre- og Romsdal, en senior fagekspert til å støtte prosjektteamet og en koordinator for fastlegene. Avtaler om lønn, honorering, vikar og andre kompensasjoner vil utformes i samarbeid med Legeforeningen.