Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2019

Fastleger søkes til deltakelse i Helseplattformen

16. januar 2019
Helseplattformen søker etter fastleger som kan delta i å sette opp løsningen slik at den understøtter fastlegenes arbeidsflyt.