Høyringuttale om Endring av spesialistregler i medisinsk biokjemi

Dato: 15/3 08

Møre og Romsdal legeforening vil støtte forslaget til endring av merknader i spesialistreglane slik at også anestesiologi, generell kirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, nevrologi, revmatologi, onkologi og allmennmedisin blir godkjente spesialitetar til klinisk sideutdanning i medisinsk biokjemi.