Urologi som eigen hovedspesialitet - høyringsuttale

Styret for Møre og Romsdal legeforening har i møte 12/12 08 handsama framlegget om å gjere urologi til eigen hovedspesialitet. Styret vil ikkje støtte framlegget.