Høyring – legeforeningens alkoholpolitiske strateginotat

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka i møte 2. april 2009.
Saka inneheld to notat.
Vi støtter framlegget til alkoholpolitisk strateginotat.
Vi støtter også framlegget til intern alkoholpolicy, men meiner at ”bør” bør erstattast med ”skal” i punkt 3.