Landsstyresak – lovendring fordeling av kontingentinntekter

Styret i Møre og Romsdal legeforening handsama saka i møte 2. april 2009.04.02
Vi har ikkje merknader til framlegget.