Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2010

Høyring ultralyd i allmennmedisin

Styret har handsama saka, og har ikkje merknader til innstillinga
12/10 2010
14. juni 2012