Høyring ultralyd i allmennmedisin

Styret har handsama saka, og har ikkje merknader til innstillinga
12/10 2010