Lovendringsframlegg – ekstrakontingent

Styret for Møre og Romsdal legeforening vil støtte lovendringsframlegget som gir også lokalavdelingar rett til å skrive ut ekstrakontingent (på samme måte som yrkesforeningar og fagmedisinske foreningar).

Når ei lokalavdeling skriv ut ekstrakontingent, må behovet grunngjevast overfor medlemmene i årsmøtet, og styret må kunne forsvare korleis midlane er brukt. Dette er eit bedre prinsipp enn søknader om tilleggsmidlar frå legeforeninga sentralt.