Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2011

Tema for helsepolitisk debatt landsstyremøtet 2011

14. juni 2012

Styret i Møre og Romsdal legeforening drøfta saka på møte 16/2 og vil foreslå at ein tar opp Legerollen – og rammevilkåra for god legeverksemd både i spesialisthelseteneste og primærhelseteneste.