Høringsuttalelse til landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin

Sidan dette no blir eigen spesialitet, så er det oppretta ei fagmedisinsk forening for området. Dei fagmedisinske foreningane er plassert i faggrupper som vel medlemmer til landsstyret. Det er foreslått å plassere denne fagmedisinske foreninga i psykiatrigruppa. Dette synes rimeleg.

Etter styrebehandling på e-post støtter styret i Møre og Romsdal legeforening dette forslaget.