Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2013

Høyringsuttale forslag til arbeidsprogram

11. april 2013

Sentralstyret foreslår at arbeidsprogrammet blir justert noko med tydeleggjering av satsing på opptrappingsplan for fastlegeordninga og legevakt i kommunene – og at ein støtter avvikling av legefordelingssystemet.

Møre og Romsdal legeforening støtter endringane.

Godkjent i styremøte 3. april 2013.