Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

2015

Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur

Last ned høringsuttalelsen nedenfor (PDF).
16. juni 2016