Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

"Hurtigrutekurset" 2012

Det tradisjonelle tillitsvalgtkurset starter i år på Hurtigruta og held fram i Svolvær, Lofoten.
13. juni 2012
lofoten

Her blir det mellom anna debatt om prioritering, jobbglidning, lojalitet og økonomifokuset. Program og påmeldingsskjema ligg på Nordland legeforening sine nettsider.