Jubileumsfagdag i kardiologi i Volda 26. oktober 2012

I samband med 10 års jubileum for hjerterehabiliteringa og 25 års jubileum for hjartetrimmen, arrangerer hjartepoliklinikken ved Volda sjukehus fagdag i kardiologi fredag 26. oktober 2012 i samarbeid med kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening.

Kurstittel : Iskemisk hjartesjukdom og hjarterehabilitering-en fagdag i kadiologi
Læringsmål : Forebygge, diagnostisere , akuttbehandle, etterbehandle og rehabilitere pasientar med iskemisk hjartesjukdom.

Målgruppe : Legar i kommunane (fastlegar, sjukeheimslegar og kommuneoverlegar ) og sjukehuslegar (legar på indremedisinsk avdeling og fysikalsk medisinske avdelingar ).
Sjukepleiarer og fysioterapeutar som jobbar med hjartepasientar på sjukehus og i kommunene

Kurset er søkt godkjent med 6 timar for spesialitetane i Allmennmedisin, Samfunnsmedisin,Indremedisin og Fysikalsk medisin og rehabilitering

Stad : Det store auditoriet ved Høgskulen i Volda
Tidspunkt: Fredag 26. oktober 2012 kl 0830- 1600.

Kursarrangør: Hjartepoliklinikken ved Volda sjukehus i samarbeid med kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening

Kursledere :
Helge Ose Velle , overlege og spesialist i kadiologi
Anne Grethe Vågen , kardiologisk sjukepleiar og intensiv sjukepleiar

Kurskomite:
Siri Aarset , lege medisinsk avdeling Volda sjukehus
Anne Grethe Vågen kardiologisk sjukepleiar og intensiv sjukepleiar
Reidun Fosheim , kardiologisk sjukepleiar
Torill Bakke , spesialfysioterapeut
Stian Endresen , spesialist i allmennmedisin og fastlege

Kursavgift : 250 ,- (tohundreog femtikroner)

Antall deltagere: 50

Påmelding : Påmelding per mail til anne.grethe.vagen@helse-mr.no eller på tlf 70058305 (Hjartepoliklinikken Volda sjukehus)

Program

08:30 – 09:00           Registrering
09:00 – 09:10           Introduksjon og velkomst v/Torstein Hole
09:10 – 09:55           Iskemisk hjartesjukdom…Kva er det? v/ Siri Aarseth
09:55 – 10:15           PAUSE (Kaffi og frukt)
10:15 – 11:00           Behandling av iskemisk hjartesjukdom v/ Helge Ose Velle
11:00 – 11:45           Blodtrykk, fedme og lipidar som risikofaktorar for iskemisk hjartesjukdom           v/ Bjørn Mørkedal (Doktorgrad i samfunnsmedisin)
11:45 – 12:30           Lunsj
12:45 – 13:00           Kulturelt innslag
13:00 – 13:45           Mottak og behandling av hjartepasienten i akuttfasa v/ Siv Osdal
13:45 – 14:00           Pause m/kaffi
14:00 – 14:20           Hjarterehabiliteringa på Volda sjukehus v/Anne Grethe Vågen
14:20 – 14:40           Hjartetrimmen v/ Toril Bakke
14:40 – 15:10           ”Eg vil, eg vil, men eg får det ikkje til….”Frisklivsentralen Aktiv v/Runa Bakke
15:10 – 15:20           Pause
15:20 – 15:50           Hjarterehabilitering – fungerer det i praksis? Ei pasienthistorie v/ Elias Sellevoll og Helge Ose Velle
15:50 – 16:00           Avslutting