Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 12.–13. juni

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 12.–13. juni 2013 i Ålesund. Kurset blir arrangert for sjette gang og har fått gode tilbakemeldinger. Kurset er obligatorisk både ved første gangs sertifisering som spesialist i allmennmedisin og ved alle senere resertifiseringer.
akutt
Foto: Colourbox
Tid 12.–13. juni 2013
Sted Color Line Stadion, Ålesund
Godkjenning Godkjent med 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Akuttmedisinske ferdigheter. Diagnostisere og behandle syke/skadde pasienter. Bli trygg i akuttsituasjoner, samhandling, kommunikasjon og ledelse av behandlingsteamet.

Kurskomité: Kurskomiteen i Møre og Romsdal legeforening ved Reidun Sveaas og Stian Endresen.

Kurset arrangeres for sjette gang. Kurset er laget etter mal fra nasjonalt kompetansesenter i legevaktsmedisin. Man har valgt å vektlegge praktiske øvelser. 2/3 av kurset er øvelser og 1/3 er forelesninger. Det nyttes simuleringsdukke i øvelsene. Undervisning i grupper på seks deltakere utgjør 2/3 av kurset. Gruppeundervisning om akuttundersøkelse (ABCDE), bruk av helseradio, intravenøse og intraossøs tilgang, blødninger, luftveishåndtering barn og voksne, basal hjerte-/lungeredning (AHLR og DHLR), stabilisering, flytting av pasienter, akuttmedisinske scenarioer med SinMan 3-pasientsimulator.

Forelesinger om vanskelige luftveier, traumebehandling, den hjertesyke pasienten, akutt gynekologi og det akutt syke barnet. Det er ikke kursprøve.

Undervisere er kardiolog, anestesilege, gynekolog, pediater, ambulansepersonell, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere, som til daglig jobber med akuttmedisin i Helse Møre og Romsdal HF.

Deltageravgift: 4200 kroner pluss obligatorisk dagpakke på 450 kroner per dag. Totalt 5100 kroner.

Antall deltakere: 30.

Program

Onsdag 12. juni
09:00–09:25

Velkommen ved kurskomitéen i Møre og Romsdal

Innledning – deltakerne deles i grupper

Hvordan er kvaliteten på pasientbehandling i den akuttmedisinske kjede fra allmennlegens synspunkt?

09:30–10:15

Traumepasienten

Dr. Jon B. Hjorthaug, Volda sykehus

10:15–11:00

Akutt hjerteinfarkt/prehospital behandling av den hjertesyke pasienten

Dr. Torstein Hole, Ålesund sykehus

11:00–12:45

Deløvelse i grupper – teoretisk prinsipp flettes inn i praktisk øvelse

Informasjon – prinsipper for deløvelsene

  • Akuttundersøkelse – ABCDE
  • Bruk av helseradio og helsenett
  • Intravenøs og intraosøs tilgang
  • Blødninger
  • Luftveishåndtering – voksne og barn
  • Basal hjerte-lungeredning, AHLF og DHLR – nyheter
  • Leiring, stabilisering og flytting av pasient
  • Akuttmedisinsk scenario i team med SimMan3G – pasientsimulator
12:45–13:30 Lunsj
13:30–14:30 Deløvelseser fortsetter
14:30–15:30 Deløvelseser fortsetter
15:30–16:00 Kaffe
16:00–16:45 Deløvelseser fortsetter
16:45–17:00 Avslutning og refleksjon over dagen
Torsdag 13. juni
09:00–09:15 Innledning og program for dagen
09:15–09:45

Akutt syke barn

Dr. Anders Moen, barneavd. Ålesund sykehus

09:45–10:45

Akutt svangerskaps- og fødselsproblematikk

Dr. Sissel Hjelle, Kvinneklinikken Ålesund sykehus

10:45–11:30 Deløvelse fortsetter – case
11:30–12:15 Deløvelse fortsetter – case
12:15–13:15 Lunsj
13:15–14:00 Deløvelse fortsetter – case
14:00–14:30 Kaffe
14:30–15:30 Deløvelse fortsetter – case
15:30–16:00 Avslutning og evaluering