Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Gjennomførte kurs/konferanser/møter

Psykiske helseproblem – er arbeid beste medisin? Et kurs om psykisk helse og arbeid (høst 2015)

Møre og Romsdal legeforening og NAV inviterer til kurs om psykiske lidelser og arbeidsfokusert behandling, 15. desember 2015 i Ålesund.
31. august 2015
COLOURBOX8223798
Foto: Colourbox
Tid: Tirsdag 15. desember 2015 kl. 09:00–17:30
Sted: Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Godkjenning:

Den norske legeforening:

  • Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Psykiatri: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  • Samfunnsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Norsk Ergoterapeutforbund:

8 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist i:

  • Arbeidshelse
  • Pyskisk helse
  • Folkehelse

Norsk psykologforening:

  • 8 timers vedlikeholdsaktivitet

Læringsmål: Øke kompetansen om psykiske lidelser og arbeidsfokusert behandling og samhandlingskompetansen med andre aktører.

Målgruppe: Leger, psykologer, annet helsepersonell, NAV-veiledere og IA-rådgivere.

Kursavgift: 1250 kroner

For mer informasjon kontakt kursansvarlig Eilin Ovidie Sandvik, IA-rådgiver NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal: eilin.sandvik@nav.no / 480 40 282.

Program

Tid Tema Innleder/ansvarlig
08:30–09:00 Registrering
09:00–09:30

Innledning

Psykisk helseproblemer – er arbeid beste medisin? Sett fra en fastleges ståsted
Samarbeid mellom mellom fastleger, behandlere og NAV
Stian Endresen, fastlege og leder for kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening 
09:30–10:00 «Ses i morgen» kurspakke til arbeidslivet om arbeid og psykisk helse, Arbeidsgiverlos
Aktivitetskrav, struktur i ny sykemelding
Rådgivende overlege i NAV – rolle
Arbeidsgiverlos, NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Tone Mette Johnsen, rådgivende overlege, NAV Møre og Romsdal
10:00–10:15 Pause
10:15–11:00

Lokale behandlingstilbud:

  • DPS
  • Kurs i belastningsmestring (KIB) og samarbeid med NAV Arbeidslivssenter
Psykiatrisk poliklinikk Helse Møre og Romsdal
Alfhild A. Ødegård og Eva Stin Gjengedal, Vegsund DPS
11:00–11:30 Arbeidsgivers muligheter og utfordringer knyttet til tilrettelegging og deltakelse i KIB-kurs Ved arbeidsgiver
11:30–12:30 Lunsj
12:30–16:30 Se mulighetene – arbeid og psykisk helse
Jobbfokusert behandling og samhandling
Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi, Diakonhjemmet sykehus, voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
16:30–16:45 Pause med litt å bite i

16:45–17:25 Legen som sakkyndig – risiko for rollesammenblanding ved utfylling av legeattester?
Hvilke krav stilles til sakkyndighetsarbeid og hvilken betydning har rollen som sakkyndig for eksempelvis taushetsplikt, ulike meldeplikter og dokumentasjonsplikt? 
Cato Innerdal, ass. fylkeslege Møre og Romsdal
17:25–17:30 Avslutning

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15. november.

Vedrørende fakturaadresse: Det må oppgis en postadresse. Men faktura sendes på e-post. Dersom faktura skal sendes til en annen, vennligst også oppgi en e-postadresse som faktura skal sendes til i feltet for fakturaadresse.