Årsmøte i Møre og Romsdal legeforening

Tall på tavle

Det er snart tid for årsmøte i Møre og Romsdal legeforening.
Grunnet Covid-19 pandemien vil årets årsmøte bli digitalt på plattformen Zoom.

Tidspunkt for årsmøtet er 3. september kl. 17.00
Legeforeningens president Marit Hermansen vil delta på det digitale årsmøtet, og holde et innlegg til årsmøtet etter årsmøtesakene er gjennomgått.

Legeforeningens sekretariat vil bidra med teknisk support både i forkant og under møtet. Innloggingsinformasjon og link vil bli sendt til oppgitt mailadresse. Mer informasjon om innlogging vil bli utsendt i forkant av møtet.

Årsmøtepapirer vil bli utsendt i god tid før møtet, og legges også ut på våre nettsider.

Årsmøtemiddager
Årsmøtemiddagen bruker å være en hyggelig avslutning på årsmøtet. Norge er gradvis i ferd med å åpne opp igjen og mindre arrangementer kan holdes, dersom alle smittevernregler ivaretas.
Styret i Møre og Romsdal legeforening ønsker å holde årsmøtemiddag, men på grunn av Covid-19 pandemien blir det likevel en ny vri på middagen.

Etter det digitale møtet er det bestilt årsmøtemiddager på 4 steder;
Molde (Molde Fjordstuer), Kristiansund (Brasseriet), Ålesund (Apotekergata no.5), og Ulsteinvik (Folk spiseri).

Målet er å feire Møre og Romsdal legeforening, treffe gode legekollegaer og spise et godt måltid mat, rundt omkring i fylket!

Tidspunkt for middagen vil bli ca. kl. 20.00

Det vil være begrensninger på antall årsmøtemiddagsgjester på de ulike stedene, det er derfor smart å være raskt ute med påmelding.

Påmelding
Det er bindende påmelding til både årsmøtet og årsmøtemiddagen. Dersom du likevel ikke kan delta etter du har meldt deg på er det viktig at du melder avbud (bente.gronnesby@st-legeforening.no)

Påmeldingsfrist: 10. august 2020

Vi gleder oss til årsmøtet og fire årsmøtemiddager!

 

Påmelding til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening