Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kommende arrangementer

Årsmøteseminar: "Hvordan lykkes i livets forhandlinger?"

Møre og Romsdal legeforening inviterer til flott årsmøteseminar med påfølgende årsmøte og hyggelig middag for sine medlemmer!

TID/STED: fredag 2. september 2022, Thon Hotel Kristiansund
29. juni 2022
Bilde av Kristiansund

Årsmøteseminar: «Hvordan lykkes i livets forhandlinger?»

Hverdagen består av forhandlinger fra morgen til kveld. Hvem skal lage middag? Skal pasienten få forlenget sykemeldingen? Hva skal til for å motivere til ønsket endring? Hva kan jeg kreve i lønn? Hvordan skal jeg nå frem med det jeg vil og mitt budskap? Hvorfor må jeg endre min arbeidshverdag? Hva gjør legeforeningen for å heve lønnen min? Hvem setter dagsorden i mediebildet? Hvorfor finner ikke Kjerkol penger for å redde fastlegeordningen?  Hvorfor prioriterer Helse Møre og Romsdal bygg fremfor drift?

For å lykkes med forhandlinger hjemme, på legekonotoret, hos sjefen, i kamp for faglighet, mot Spekter og på Stortinget; bør du melde deg på årsmøteseminaret!

Program årsmøteseminar: 

09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe
10.00-10.05: Velkommen til årsmøteseminar ved leder Ingunn R. Innerdal
10.00-11.00: Forhandlinger og prioriteringer, fra en administrerende direktør sitt perspektiv. Spørsmål og svar. Adm. dir. Øyvind Bakke, HMR.
11.15-12.00: Endringsledelse. Ståle Hoff, Klinikksjef Klinikk for psykisk helse og rus, HMR.
12.15-13.00: Gjennomslag for faglige nyvinning innen psykisk helsevern. Forhandlingsposisjon i terapirommet? Psykologspesialist/PhD. Kristen Hagen.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.45: Hvordan lykkes i forhandlinger på egne og andres vegne? Advokat Øyvind Anmarkrud.
15.00-15.45: Å bevege seg i det politiske landskap; påvirkning, medvirking og makt. Hvordan få gjennomslag for Legeforeningens politikk? Jf. Blåreseptsak og krisen i fastlegeordningen. Senior kommunikasjonsrådgiver Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling
15.45-16.00: Pause
16.00-16.45: Spørsmål og svar.
16.45-17.00: Takk for i dag – informasjon om resten av ettermiddag /kveld.
 
Forelesere:

Hvordan lykkes i forhandlinger på egne og andres vegne? Advokat Øyvind Anmarkrud, Jus- og arbeidslivsavdelingen, Den norske legeforening.   

Å bevege seg i det politiske landskap; påvirkning, medvirking og makt. Hvordan få gjennomslag Legeforeningens politikk? Senior kommunikasjonsrådgiver Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling, Den norske legeforening.   

Endringsledelse: Hvordan lede et helsevesen i stadig endring? Klinikksjef i Klinikk for psykisk helsesvern og rus, HMR, Psykolog Ståle Hoff, har ledet elektroingenører i Simens og kirurger ved Ålesund sykehus. I et helsevesen i stadig endring, hvordan motivere ansatte?  

Psykolog spesialist/førsteamanuensis Kristen Hagen, også kjent som kjærlighetsekspert i Newton, har vært med å utvikle B4DT-behandlingen for OCD/angstlidelser. En behandling som bidrog til at medutviklerne kom inn på TIME Magazine sin liste over de 50 mest innflytelsesrike personene innenfor helsefeltet i 2018. Hvordan nå fram med ny kunnskap om behandling og få gjennomslag? Hvordan gå inn inn i «forhandlingen» med pasienten og skape et rom for endring?  

Øyvind Bakke, ble presentert som ny administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i oktober 2019. Siden da har foretakets tall gått fra røde til grønne. Hvilke forhandlingsrom trer en administrerende direktør inn i? Hvordan prioritere mellom ulike ønsker/behov/krav fra ansatte, befolkningen, politikere og media?

Årsmøte
02.09.22 kl. 17.30. Thon Hotel Kristiansund

Sakliste, årsmelding, regnskap og budsjett sendes ut i forkant av møtet.

Årsmøtesaker meldes inn senest 8 uker før møtet. (organisasjonssekretær Bente Grønnesby: bente.gronnesby@st-legeforening.no eller styret@mrlf.no) 

Årsmøtemiddag
Thon hotell Kristiansund, restaurant, 02.09.22 kl. 20.00.

Kostnader/overnatting
Årsmøteseminar: Dagpakke kr. 575,-
Årsmøtemiddag: ingen kostnad for våre medlemmer

Det er reservert et antall rom på hotellet. Pris kr. 1195,- Ta kontakt med hotellet direkte om du har behov for overnatting: Kristiansund.booking@thonhotels.no

Vi ønsker hjertelig velkommen til vakre Kristiansund!

Påmelding