Klinisk emnekurs i palliasjon

Palliativ omsorg

Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i palliasjon.

TID/STED: 23. og 24. november, Quality Hotell Waterfront i Ålesund

Kurset er godkjent i følgende spesialiteter:
Allmennmedisin: som emnekurs/klinisk emnekurs i palliasjon med 15 timer. Kompetanseområdetalders- og sykehjemsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i ny spesialistutdanning :
ALM: 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40-52, 62, 65, 75, 78, 80 og 84

Målbeskrivelse/målgruppe: Fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med lindrende behandling

Pris kr. 4000,- + dagpakke kr. 650,- pr. dag, totalt kr. 5300,-

Påmelding gjøres her: https://www.kursimidt.no/events/103/palliasjon-2021-%C3%85lesund