Klinisk emnekurs i trygdemedisin, Molde 15. og 16. september 2021

Holde hender

Møre og Romsdal legeforening og NAV Møre og Romsdal inviterer til klinisk emnekurs i trygdemedinsin - betydningen av arbeid for den fysiske og psykiske helsen.

Tid/sted: 15. og 16. september, Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe:
Fastleger, allmennmedisiner, arbeidsmedisiner, psykologer, behandlere i spesialisthelsetjenestens avdelinger for rus- og psykisk helsevern, ansatte i NAV.
Læringsmål:
Bedre samhandling og økt forståelse mellom helsetjenesten og NAV.
Bedre samhandling om psykiske lidelser. Oppdatert kunnskap om, og felles forståelse av betydningen av arbeid for den psykiske og fysiske helsen.

Kurset har følgende godkjenninger:
Allmennmedisin: godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i trygdemedisin til Videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pris: det betales kun for dagpakke, kr. 500,- pr. dag.
Dagpakke refunderes kun dersom avmelding inntil 10 dager før kursstart.

Reservasjon av hotellrom gjøres av den enkelte. Vi har fått følgende priser:
Kr. 990,- for enkeltrom og kr. 1190,- for dobbeltrom
Link til hotellet: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/molde/scandic-alexandra-molde

Påmelding gjøres her: https://www.kursinord.no/events/91/trygdemedisin-2021-molde

NB! Vi legger en plan B for digital gjennomføring av kurset hvis fysisk møte ikke er mulig å få til.