Kurs i normaltariffen, logistikk legekontor, skatt og regnskap

Møre og Romsdal legeforening inviterer til kurs i Normaltariffen, logistikk legekontor, skatt og regnskap.
Stetoskop

Tid/sted:

Ålesund: Mandag 14. mars 2022
Molde:     Onsdag 16. mars 2022

Læringsmål :
- Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo
- Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling
- Logistikk og smarte tips for legekontoret
- Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven

Målgruppe: LIS1  og fastleger
Kurspris: kr. 3000,- LIS1 får normalt kursavgift og dagpakke refundert av arbeidsgiver.   

Kurslokalitet Ålesund: Scandic Parken, dagpakke kr. 645,- 
Kurslokalitet Molde    : Scandic Seilet, dagpakke kr. 630,- 

Andre opplysninger: Programmet er godkjent som kurs i videre- og etterutdanning til spesialiteten i allmennmedisin med 8 poeng

Forelesere:
Bjarne Storset, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin       Helge Strømskag, regnskapskonsulent

Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, ev. sende på forhånd til b@storset.net

Kurset i Molde og Ålesund er identiske.

Påmeldingsfrist: 7. mars 2022

Påmelding