Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kommende arrangementer

Kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt - Digitalt på Zoom

NB!! Kurset utsettes til høsten 2021!!

Møre og Romsdal legeforening inviterer til kurs i Normaltariffen, logistikk, regnskap og skatt.
Kurset arrangeres på den digitale plattformen Zoom.

Dato/tid: Torsdag 15. april og fredag 16. april 2021 - begge dager kl. 12.00-16.00
Påmeldingsfrist: 14. april 2021

MÅLGRUPPE: LIS1, allmennleger og medarbeidere
PRIS : Kr. 2800,-
GODKJENNING: Allmennmedisin: 8 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen

LÆRINGSMÅL:
- Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo
- Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling
- God medisinsk praksis "lønner seg"
- Unngå konflikt med Helfo og skattekontoret
- Logistikk - smarte grep for effektiv praksisdrift
- Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven

FORELESERE:
Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmedisin
Helge Strømskag, autorisert regnskapsfører

TEMA:
- Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper
- Kontakt-takster og avgrensning mellom disse. Sykebesøk. Kveld.
- Takst v/legemiddelgjennomgang - tolk - møter
- Legen som selvstendig næringsdrivende: Regelverk mht regnskap, revisjon og lovlige skattefradrag
- Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring. Goodwill. Kommunale avtaler. Fordeling av kostnader.
- Takstendringer fra 6. april 2020 - "Covid-19-takster"
- E-konsultasjoner
- Prosedyretakster
- Diabetes - 612a/b - kroniske alvorlige sykdommer
- Logistikk - smarte tips for kvalitet og effektiv drift
- Labratorietakster - EKG - spirometri
- Helfo-takster - forsikringsattester - etc.

Kursdeltakerne kan gjerne presentere egne kasuistikker, evt. sende på forhånd til
bjarne.storset@tingvoll.kommune.no
Stetoskop

Påmelding