Hvordan hjelpe de som ikke vil ha hjelp? - et praktisk kurs om kommunikasjon, etikk og juss for fastleger

Løvblad

Tema : «Kan vi hjelpe de som ikke vil ha hjelp?
- et praktisk kurs om kommunikasjon, etikk og juss for fastleger

TID/STED: 11. september 2023, Thon Hotell Innlandet, Kristiansund
Kursarrangør: TryggEst, Kristiansund

Kurset er søkt godkjent som 6 timers valgfritt kurs i alle spesialiteter. Dekker følgende læringsmål: SAM-008, ALM-052 og -053.

Kursavgift: kr. 500,- som dekker pauseservering og lunch
Deltagerne må dekke reise og eventuelt opphold selv.

Målgruppe: Alle fastleger i Kristiansund og omliggende kommuner, samt LIS-leger ved Kristiansund sjukehus, inviteres herved til fagdag tirsdag 11.09.23. 

Tema: De aller vanskeligste pasientene: Hva trenger de, hva kan vi som leger gjøre, hvordan vurdere ift samtykkekompetanse, hva er godt nok, hvem kan vi jobbe sammen med? 

Mål: Øket mestring og trygghet hos deltakerne, i møte med de mest komplekse sakene helsevesenet jobber med. I dette ligger også justering av ambisjoner, og realistisk kunnskap om hvilke faglige og juridiske ressurser leger kan få støtte av. 

Program:
imagezfqnb9.png

Kursleder: Professor Edvin Schei ved Universitetet i Bergen er tidligere mangeårig fastlege og jobber fortsatt på Bergen legevakt. Han har gitt ut læreboken «Lytt. Legerolle og kommunikasjon» (2014) og «Hva er medisin» (2007). Schei er en av landets fremste fagfolk innen klinisk kommunikasjon og en engasjerende underviser som gjennom dagen vil lede deltakerne i arbeid med konkrete eksempler og problemer fra egen praksis, og fra helsetjenestens hverdag ellers. 

Schei er engasjert av TryggEst Kristiansund. TryggEst Kristiansund vil bidra med juridiske og psykologiske perspektiver fra kommuneadvokat Nicoline Ibsen-Børnick og kommunepsykolog Tormod Sandvik. Ved TryggEst Kristiansund bidrar også fagleder Janniche Pedersen fra Psykisk helse og rus, avdelingsleder Julia Ramstad fra Bo og habilitering og daglig leder for Nordmøre Krisesenteret IKS Carina Ellingvåg. Man vil også stille med andre sentrale samarbeidspartnere fra kommunen.

Problematikken: Det finnes pasienter og familier som ikke «passer» til det vanlige helsevesenet. Riksmedia har i senere tid tatt opp flere saker hvor mennesker har gått til grunne i elendighet, eller dødd ensomme og blitt liggende lenge. Bak disse eksemplene skjuler det seg over hele landet triste fortellinger om isolasjon, lidelse, konflikter og avmakt i «systemet».

Både fastleger, sykehus og kommunale omsorgstjenester strever med usikkerhet og hjelpeløshet: «hva skal vi gjøre, kan vi gjøre noe, nytter det, og hvem skal vi samarbeide med?» Lover og regler skaper iblant barrierer mot å slippe til med hjelp, samtidig som det er vanskelig å vite hvordan man etisk og praktisk skal håndtere pasientautonomi og samtykkekompetanse. Disse sakene krever også tid og ressurser som slett ikke alltid er tilgjengelig. 

Forberedelse: Deltakerne oppfordres til å tenke over eksempler fra egen praksis, med de mest elendige, ressurssvake, mistenksomme og hjelpeløse. Hva kan fungere? Hva er mest frustrerende? Hvordan unngår vi utbrenthet og kynisme? Hvor lite kan være godt nok? Hvilke erfaringer har vi med å samarbeide om disse sakene?
Temaet taushetsplikt, og klargjøring av hva som kan fortelles og deles på fagdagen, vil bli gjennomgått av kommuneadvokat N I-B ved starten av kurset. 

Påmeldingsfrist: 31. august 2023

Påmelding