Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Kommende arrangementer

Velkommen til årsmøte, årsmøteseminar og jubileumsmiddag!

Møre og Romsdal legeforening inviterer til årsmøte, årsmøteseminar og jubileumsmiddag!

" En god legehverdag - i Møre og Romsdal"
24. juni 2021
SNR, Anka

Det kalles inn til årsmøte i Møre og Romsdal legeforening:

TID/STED: Fredag 03.09.21 kl. 17.00 - 18.30 -  Quality Hotel Waterfront, Ålesund.

Dersom fysisk møte ikke kan gjennomføres grunnet covid-19-pandemien, vil det bli gjennomført digitalt møte.

Årsmøtet vil behandle vanlige årsmøtesaker (årsmelding, regnskap, budsjett 2022). Det vil i tillegg gjennomføres valg på leder og årsmøtevalgte representanter.
Sakliste og tilhørende dokumenter vil bli utsendt i forkant av møtet.

Etter årsmøtet inviteres det til jubileumsmiddag/årsmøtemiddag.
Vi starter med aperitiff kl. 19.30, og middag er kl. 20.00.

Årsmøteseminar:
I forbindelse med årsmøte iniviterer vi til spennende og aktuelt årsmøteseminar: "En god legehverdag -  i Møre og Romsdal"

Den norske legeforening har de siste to årene hatt «En god legehverdag» som ett av sine satsningsområder. I anledning Møre og Romsdal legeforening sitt 160 års jubileum, arrangeres seminaret «En god legehverdag - i Møre og Romsdal».

Vi har invitert engasjerte leger fra Møre og Romsdal, til å gi inspirerende innblikk i sine hverdager. Seminaret vil omhandle arbeidshverdagen vår på fastlegekontoret, i sykehuskorridorene, i ledermøtet og på kommunehuset, samtidig som fire overordnede temaer blir drøftet med innlegg og diskusjon. Arbeidshverdag, samhandling, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og «hvordan ivareta seg selv, i møte med livet som lege».

For å toppe det hele, kommer nyvalgt president i legeforeningen Anne Karin Rime. Hun vil holde et innlegg under tema SNR. Rime har blant annet vært en tydelig stemme i kampen mot å bygge for små sykehus. Rime deltar også på årsmøtet og jubileumsmiddagen.

TID/STED: Fredag 03.09.21 10.00-16.30 og lørdag 04.09.21 09.30-12.30 (13.30 inkl. lunsj), Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Program for seminaret:
Fredag 03.09.21:

10.30-11.00: Akademisk halvtime, formiddagskaffe og registrering.

11.00-11.05: Velkommen til årsmøteseminar! Leder Møre og Romsdal legeforening, Ingunn Romundstad Innerdal

11.05-12.25: «Legehverdag i Møre og Romsdal»

Fra fastlegekontoret, via rådhuset, til sykehuskorridorene. Fagperson, leder og tillitsvalgt. Legehverdag i et mangfold av roller. Den norske legeforening til stede for alle?

Innledninger ved 1.landsråd Allmennlegeforeningen/fastlege i Kristiansund Eigil Sandvik, kommuneoverlege Molde og styremedlem Norsam Cato Innerdal og seksjonsleder medisinske leger Molde sjukehus/tidligere YLF foretakstillitsvalgt/konstituert overlege Ida Monn Birkhaug.

Dialog med innlederne fra salen.

12.20-12.30: Kaffepåfyll

12.30-13.00: Samhandling på «kryss og tvers»:

Samhandlingsavtaler, arbeidspress, digitalisering, jobbglidning og nyvinningen «Helsefellesskap». Spiller vi hverandre gode, i vår samhandling på «kryss og tvers»?

Innledninger ved Samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal HF Lena Waage, fagdirektør Helse Møre og Romsdal/spesialists i indremedisin og hjertesykdommer Torstein Hole og spesialist i allmennmedisin og fastlege/«fastlegeordningens far»/styremedlem Møre og Romsdal legeforening Tom Willy Christiansen.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14:50: Fortsettelse Samhandling på «kryss og tvers».
Siste innleder Tom Willy Christiansen og dialog med innlederne fra salen.

14.50-15.00: Kaffepåfyll

15.00-16.30: Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – en viktig brikke i fremtidens Helse Møre og Romsdal. Å bygge stort eller bygge smått? Organisasjonsutvikling? Innledninger ved Klinikksjef Sjukehuset Nordmøre og Romsdal overlege Georg N. Johnsen, tillitsvalgtrepresentant for DNLF i prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal overlege Lars Gunnar Angvik, president i DNLF/leder OF Anne Karin Rime. Etterfulgt av dialog med innlederne fra salen.   

Lørdag 04.09.21

09.30-12.30: «Hvordan ivareta seg selv, i møtet med en krevende hverdag?»
Foredrag ved leder av Villa Sana, psykiater Ingunn Amble.

12.30-13.30: Lunsj og vel hjem!

Praktisk informasjon:

Kostnad: 
Årsmøteseminaret og jubileumsmiddag dekkes av Møre og Romsdal legeforening. Eventuell overnatting og reise dekkes av deltakerne.
Det er reservert et antall rom på Quality hotel Ålesund. Deltakere bestiller selv overnatting. Pris: Standard twin rom 2 pers. 1187 pr. stk.

Kontaktinfo til hotellet: q.waterfront@choice.no
Telefonnr.: 70 11 19 00

Påmelding:
En kan melde seg på hele eller deler av arrangementet, det vil si årsmøteseminar og årsmøtet med/uten jubileumsmiddag.

Påmeldingsfrist: 13.08.21

Allergier: Gi beskjed om eventuelle allergier, som må tas hensyn til under jubileumsmiddagen og lunsjservering.

Årsmøtehelga er en god anledning til å ta en pust i bakken, treffe gode kollegaer og feire 160-årsdagen til Møre og Romsdal legeforening!

Hjertelig velkommen!

Påmelding