Velkommen til klinisk emnekurs i Helserett

Kurskomitéen i Møre og Romsdal legeforening inviterer til klinisk emnekurs i Helserett med den eminente foredragsholder Cato Innerdal!
Bilde av lytteutstyr

TID/STED: 23. og 24. mars, Scandic Seilet, Molde

Kurset er godkjent med 15 timer i følgende spesialiteter:
Allmennmedisin: som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og ettreutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst)
Dekkes følgende læringsmål: ALM 01-, 013, 043, 055, 062 og 065.
Samfunnsmedisin: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Psykiatri: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Barne- og ungdomspsykiatri: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Barnesykdommer: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Øyesykdommer: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Fysikalsk medisin og rehabilitering: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Indremedisin: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Generell kirurgi: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Revmatologi: som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
Hud og veneriske sykdommer: for spesialistenes etterutdanning
Øre-nese-halssykdommer: for spesialistenes etterutdanning

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre sepsialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas:

Pris: kursavgift kr. 4000,- + dagpakke kr. 610,- pr. dag

Velkommen til kurs!

Program:

image4lktp.png