Velkommen til kurs i normaltariffen

Stetoskop

Kurskomitéen i Møre og Romsdal ønsker velkommen til kurs i Normaltariffen, logistikk, skatt og regnskap.

TID/STED: 12. mars 2024, Scandic Parken, Ålesund

Kurset er godkjent med 8 timers valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin.

 

 Læringsmål 
· Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo.

· Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling

· Logistikk og smarte tips for legekontoret

· Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven

Målgruppe: Fastleger og LIS1

Kursledere er Bjarne Storset og Helge Strømskag.

Mer informasjon om påmelding og program finner du i kurskatalogen: 
https://www.legeforeningen.no/kurs/2024/1/35974/

Vel møtt!