Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Om oss

Skjema og satser for tillitsvalgte og medlemmer i Møre og Romsdal legeforening

1. august 2021

Skjema

Reiseregning/kompensasjon/honorar

Følgende skjema benyttes dersom det skal utbetales reiseutgifter, kompensasjon eller honorar: av reiseutgifter også skal utbetales kompensasjon og/eller honorar:

  • reiseregning/kompensasjon/honorar, skjema finner du nederst på denne siden

Diverse utlegg

Følgende skjema benyttes dersom diverse utlegg på vegne av Møre og Romsdal legeforening (som ikke er reise/kompensasjon/honorar) skal refunderes:

  • diverse utlegg, skjema finner du nederst på denne siden

Satser

Praksiskompensasjon

Møre og Romsdal legeforening utbetaler praksiskompensasjon iht. Allmennlegeforeningens satser, som følger salærforskriften:

  • Hel dag: 9982 kroner.
  • Halv dag: 4991 kroner.
  • Timesats: 1085 kroner.

Fra og med 1. januar 2016 er vi nødt til å utbetale praksiskompensasjon som ordinær lønnsinntekt og vil derfor trekke skatt (50 %) og Møre og Romsdal legeforening må betale arbeidsgiveravgift. Det betyr at leger som har krav på praksiskompensasjon må benytte skjemaet kalt «Reiseregning/kompensasjon/honorar» og det må ikke følge med faktura.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for dette - endringer i utbetaling av praksiskompensasjon fra Legeforeningen.

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Møre og Romsdal legeforenings regi og utgjør kr. 870 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Innsending

Utgifter kan refunderes på bakgrunn av skjema innsendt per e-post til post@mrlf.no, men skjemaet må være signert.

Møre og Romsdal legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM