Referat fra styremøte i Møre og Romsdal legeforening, 10. februar 2015

Tid: 10. februar 2015 kl. 17:00

Sted: Vestnes fjordhotell

Tilstede: Britt Ingun Hana, Nils Ringdal, Bernd Müller, Jon Sverre Aursand, Shruti Sharma, Nataliya Overå og Bjarne Storset. Forfall: Stian Endresen, Kai Grimstad og Jonas Vegsundvåg

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Bjarne Storset ble valgt til referent.

3. Referat fra møte 12. desember ble godkjent uten endringer.

4. Informasjon fra yrkesforeningene.

OF

 • A2: ny overenskomst. Del B er en teknisk justering av gamle B. Man får føringer om legebemanning på vakt. Det blir økt krav til økt dokumentasjon av arbeidsoppgaver. OF sin tariffkonferanse er nettopp gjennomført. Man unngikk streik.

YLF

 • Tillitsvalgtkurs for regionen blir 4. og 5. mars i Trondheim. Det er bestemt sentralt at det ikke skal være slutt med lokale tillitsvalgtkurs.
 • Årsmøte medio mars
 • PSL
 • To hudleger starter på Moa mars og en hudlege starter opp i Ulsteinvik. Det arbeides med at det skal gis lysbehandling.
 • Psykiatrihjemmel i Molde er utlyst.
 • Man arbeider for å utvide hjemler som er på mindre 100 % og å få nye hjemler.
 • Sykehusavdelinger arbeider med å utnytte bedre avtalespesialister smht «sørge for-ansvaret».
 • Rammeavtaler på landsnivå skal revideres. Dette går på ferieavvikling etc.
 • ISF: avtalespesialister ønsker dette.

AF

 • Pakkeforløp for kreft. Det er viktig med samordning i helseforetakene nå som stadig flere pakkeforløp blir implementert.

5. Referatsaker

 • Referat fra møte i Regionutvalget 28.1.15. Det blir hurtigrutekonferanse 14.-16. oktober.  Dato for helsepolitisk konferanse er fredag 20. november
 • Det arbeides med intensjonsavtale om samarbeid og kompetansebygging i sekretariatene mellom Den norske legeforening og Legeforeningen i Midt-Norge og Nordland. Avtalen er ennå ikke inngått.
 • Jon Sverre Aursand orienterte om utfordringer mht til HELFO-refusjon for leger uten A- og B-grunnkurs. Det er viktig med god kommunikasjon med HELFO når avtaler inngås med unge fastleger.

6. Høringer

 • Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2017. Det ble vedtatt at vi skal arbeide videre med saken.

7. Årsmøte 2015. Det ble enighet om å legge årsmøte til Hotel Union Geiranger, lørdag 5. september. Det legges opp til kurs i helserett for leger fredag 4. og lørdag formiddag 5. september.

8. Drøfting av situasjon med lokalisering av fellessykehus for Nordmøre og Romsdal

Stortingets høring finner sted 13.2 og avhengig når rapporten kommer, legges det opp til et møte mellom tillitsvalgte og ledelsen i våre helseforetak.

9. Eventuelt