Referat fra styremøte i MRLF 24. september 2019

Tid: 24.09.19 kl. 16.30 – 20:00
Sted: Vestnes fjordhotell

Følgende møtte på styremøtet: Eigil Sandvik, Øyvind Dreier Haldorsen, Tom Willy Christiansen, Nils Ringdal, Ingunn Romundstad Innerdal, Igor Jokic, Erik Kjetså, Kai Grimstad, Dag Brekke og Brit Ingunn Hana ( ref)

1. Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. Ingunn ledet møtet.

2. Brit Ingunn blei valgt til referent.

Dag presenterer heftet ”Møre og Romsdal legeforening 150 år”
Nils presenterer protokollen frå årsmøtet og deler ut informasjonsheftet

”Godtgjøresle for arbeid i styret i Møre og Romsdal legeforening, regler for 2019/20”. Tar opp spørsmålet om hvilke forpliktelser til å dekke møtegodtgjørelse  Møre og Romsdal legeforening har. Årsmøtet er et medlemsmøte og reisegodtgjørdsle dekkes ikkje for ordinære medlemmer.

3. Valg av nestleder og kasserer:
-       Brit Ingunn ble valgt som nestleder
-       Nils fortsetter som kasserer inntil han får avløsning for sitt verv som tillitsvalgt for PSL.

4. Representasjon i Regionutvalg Midt. Vi kan be om at tre er med i utvalet.
Ingunn Innerdal skal stille som leder og Eigil Sandvik fra AF blir valgt inn. I tillegg vil Kjersti Ødegård fra YLF bli spurt om å delta.

5. Støttekollegaordning. Stadfesting av medlemmer. https://drive.google.com/drive/folders/1DJPKkVoRYi_gWZHDJ3-QhqRzzbG5IpaE
Følgende blir medlemmer i støttekollegaordningen:
-       Gunnvor Starheim, psykiater Ålesund
-       Solveig Ulstein, allmennlege Ålesund
-       Birgitte Øvrelid, allmennlege Ulsteinvik (ny)
-       Cato Innerdal, kommunelege Molde (ny)
-       Nils Magne Rimstad, fastlege og sjukeheimslege Frei (ny)

6. Registreringer - Brønnøysundregisteret:
a.   Organisasjonssekretær Bente Grønnesby kan registrere i Brønnøysundregisteret for oss, Nils kommuniserer med Bente om dette.
b.   Styremedlemmer: Kontaktinformasjon over styremedlemmer ble oppdatert.

7.     Arbeidsmetode: Google disk vil forsatt bli brukt som plattform. Forslag om at det annonseres når vi skal ha styremøte slik at medlemmer kan komme med forslag til saker som bør diskuteres. Forslag om at vi spør Bjarne om han kan ta teknisk ansvar.

8.   Hovedarbeidsområder 2019-2020. Denne saken ble utsatt.

9.    Årshjul:
a.    Høstens styremøter: 14.10.19 og  22.11.19 (julemøtet)
b.    Region og lokalforenings-seminar. 14.-15.11.19. Øyvind blir bedt om å delta frå styret.
c.     Helsepolitisk konferanse 06.12.19. Tema: Helseplattformen.
d.     Styremøte med ledelsen Helse Møre og Romsdal? Avtaler at dette blir 14.10.2019
e.     Medlemsmøter yrkesforeningene: Møre og Romsdal legeforening vedtar å støtte medlemsmøter i yrkesforeningene med kostnadsdekning til enkel bevertning og møtelokaler.
f.     Møtedag foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal. Foretakstillitsvalgte i gang med å lete etter dato. Møre og Romsdal legeforening vil dekke kostnader.
g.    Felles kurs i styrearbeid ( Nord-Trøndelag legeforening, Sør-Trøndelag legeforening og Møre og Romsdal legeforening): 04.02.20-05.02.20. Vedtak om at vi støtter arrangementet, men prøver å begrense kostnadene.

10.   Status OF/YLF/yrkesforeningene. Denne saken ble utsatt

11.  Eventuelt:              

a.     Protokoll Årsmøte 2019. Dette ble gjennomgått i starten av møte, jf ref.
b.     Søknad fraMedHum støttes med 10 000 kr.
https://drive.google.com/drive/folders/1DJPKkVoRYi_gWZHDJ3-QhqRzzbG5IpaE
c.     Høring tvangsbegrensningsloven. Frist fra DNL er 08.10.2019. Ingunn og Brit.
Ingunn vurderer evt høringsuttalelse frå styret. Brit Ingunn sender informasjon mm NOU 2019:14 Tvangsbegrenssingsloven over til styrets medlemmer.
d.     25.09.2019 er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Det blir informert fra foretakstillitsvalgte om administrasjonens innstilling i forhold til hvilke sjukehus som skal ha traumefunksjon, om vårt opptaksområde og interne reaksjoner på dette.