Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Om oss

Styret

14. oktober 2019


Profilbilde
Leder
Innerdal, Ingunn Romundstad
Profilbilde
Medlem
Berset, Ingrid Prytz
Profilbilde
Medlem
Christiansen, Tom Willy
Profilbilde
Medlem
Grimstad, Kai
Profilbilde
Medlem
Hana, Brit Ingunn
Profilbilde
Medlem
Jokic, Igor
Profilbilde
Medlem
Pedroso, Maria Eugenia Dominguez
Profilbilde
Medlem
Sandvik, Eigil Ødegård
Profilbilde
Varamedlem
Bakøy, Even Einarson
Profilbilde
Varamedlem
Bredeli, Sabine Relling
Profilbilde
Varamedlem
Buan, Bjørn Carsten
Profilbilde
Varamedlem
Ellingsen, Line Merethe
Profilbilde
Varamedlem
Endresen, Stian
Profilbilde
Varamedlem
Grimstad, Svein Anders
Profilbilde
Varamedlem
Høye, John Kristian
Profilbilde
Varamedlem
Ødegård, Kjersti