Møre og Romsdal legeforening

Lokalforening

Om oss

Styret

14. oktober 2019


Profilbilde
Leder
Innerdal, Ingunn Romundstad
Profilbilde
Medlem
Brekke, Dag
Profilbilde
Medlem
Christiansen, Tom Willy
Profilbilde
Medlem
Grimstad, Kai
Profilbilde
Medlem
Hana, Brit Ingunn
Profilbilde
Medlem
Jokic, Igor
Profilbilde
Medlem
Kjetså, Erik
Profilbilde
Medlem
Ringdal, Nils R.
Profilbilde
Medlem
Sandvik, Eigil Ødegård
Profilbilde
Varamedlem
Aursand, Jon Sverre
Profilbilde
Varamedlem
Bakøy, Even Einarson
Profilbilde
Varamedlem
Endresen, Stian
Profilbilde
Varamedlem
Haldorsen, Øyvind Drejer
Profilbilde
Varamedlem
Jacobsen, Kristin Løland
Profilbilde
Varamedlem
Jendem, Håvard
Profilbilde
Varamedlem
Kaldhol, Inger Lise
Profilbilde
Varamedlem
Ødegård, Kjersti