Årsmøte 2016

Nord-Trøndelag legeforening innkaller til årsmøte, torsdag 9. juni 2016 kl. 19:00 på Scandic Rock City hotell, Namsos. Meld deg på årsmøtet her.
Scandic-Rock-City-exterior-facade-1
Foto: Tord-Erik Andresen

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
 5. Årsmelding 2015
 6. Revidert regnskap 2015
 7. Budsjett 2017
 8. Valg
  • Valg av valgkomité

Etter årsmøtet serveres det middag.

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet må være styret i hende innen 19. mai og sendes til post@nt-legeforening.no.

Vi setter opp busstransport fra Levanger dersom det er stor nok etterspørsel etter dette. Denne kan plukke opp på veien også. Du kan melde din interesse ved å fylle ut hvor du vil reise fra i påmeldingen. Informasjon om avreisested- og tidspunkt vil sendes til de påmeldte senere.

Årsmøtets dokumenter vil legges ut på nettsidene når de er klare.

Påmelding

 • Skal du kun delta på årsmøtet fyller du bare ut skjemaet med navn og kontaktinformasjon.
 • Kryss av dersom du skal delta på årsmøtemiddag.
 • Dersom du ønsker å delta på fellestransport fra Levanger må du fylle ut stedet du reiser fra.