Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Møter og kurs

Kurs i søvn og søvnproblemer i klinisk praksis 12.–13. juni 2014

I forbindelse med årsmøtet i Nord-Trøndelag legeforening arrangerer vi årsmøtekurs om søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Kurset finner sted på Jægtvolden fjordhotell i Inderøy, 12.–13. juni 2014.
28. februar 2014
COLOURBOX5263805
Foto: Colourbox
Tid: 12.–13. juni 2014
Sted: Jægtvolden fjordhotell, Inderøy
Godkjenning:
  • Allmennmedisin: 17 timers klinisk emnekurs og emnekurs til etter- og videreutdanningen i fagområde psykiatri
  • Arbeidsmedisin: 8 timers valgfrie kurs i videre- og etterutdanning
  • Indremedisin: 17 timers valgfrie kurs i videre- og etterutdanning
  • Lungesykdommer: 17 timers valgfrie kurs i etterutdanning
  • Nevrologi: 17 timers valgfrie kurs i etterutdanning
  • Øre-nese-halssykdommer: 17 timers valgfrie kurs i etterutdanning
  • Psykiatri: 17 timers valgfrie kurs i videre- og etterutdanning
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 17 timers valgfrie kurs i videre- og etterutdanning

Kursledere:

  • Fred Holsten, professor dr.med. ved psykiatrisk institutt UIB
  • Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. ved institutt for samfunnsmedisinske fag UIB

Læringsmål: Lære om utredning og behandling av de ulike søvnlidelsene og vinterdepresjoner. Fokus på ikke-medikamentelle råd.

Deltakeravgift: 2700 kroner.

Dagpakker: 1980 med overnatting og frokost. 1290 uten overnatting og frokost. Dagpakke er obligatorisk. Oppgjør direkte til hotellet ved utsjekking.

Maks antall: 30.

Annen informasjon: Nord-Trøndelag legeforening avholder sitt årsmøte på kvelden 12. juni. Etter årsmøtet vil det arrangeres en årsmøtemiddag, som dekkes av Nord-Trøndelag legeforening for alle (også kursdeltakere fra andre fylker).

Program

Torsdag 12. juni
Tid Tema Foreleser
09:15–10:00 Dartmouth søvnspørreskjema. Forekomst av søvnproblemer Bjorvatn/Holsten
10:00–10:45  Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering
Bjorvatn 
11:00–11:45 Forts. om basale mekanismer
Bjorvatn
11:55–12:40 Ikke-medikamentell behandling av insomni
Bjorvatn
12:40–13:30 Lunsj   
13:30–14:15 Gruppearbeid med insomni-kasus
Holsten 
14:30–15:15 Søvnproblemer ved psykiske lidelser
Holsten
15:30–16:15 Forts. om søvnproblemer ved psykiske lidelser
Holsten
16:30–17:00 Vinterdepresjoner
Holsten
Fredag 13. juni
Tid Tema Foreleser
08:30–09:15 Søvn/døgnrytmeforstyrrelser ved skiftarbeid og jet lag
Bjorvatn
09:20–10:05 Rytmeforstyrrelser ved faseforskyvninger og tidlig morgenoppvåkning
Bjorvatn
10:15–11:00 Forts. om søvn/døgnrytmeforstyrrelser
Bjorvatn
11:05–11:50 Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn. Parasomnier
Bjorvatn
11:55–12:40 Kasuistikk forsinket søvnfasesyndrom
Holsten
12:40–13:30 Lunsj  
13:30–14:15 Behandling av søvnproblemer hos barn
Holsten
14:20–15:05 Hypersomnier Holsten
15:15–16:00 Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnrestriksjon, stimuluskontroll behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva
Bjorvatn/Holsten
16:15–17:00 Oppsummering, Dartmouth på nytt, diskusjon og kursevaluering
Bjorvatn/Holsten

Påmelding

Reservering av hotellrom foretas av Nord-Trøndelag legeforening. Du trenger ikke kontakte hotellet for det.