Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

2006

Årsmelding for Nord-Trøndelag legeforening 2005

23. januar 2013

Medlemmer: 414 (08.05.06) inkl. pensjonister.

Styret:

 • Ragnhild Smalås, leder
 • Elisabeth Sætnan, nestleder, YLF (fra 010905)
 • Olaug Høiberget, kasserer
 • Eyvind Jullumstrø, styremedlem (til 010905)
 • Henrik Brochmann, styremedlem (fra 010905)
 • Børge Winther, Aplf
 • Bodil Dyrstad, LSA
 • Jørund Resell, Namf
 • Svend Erik Hansen, PSL
 • Peter Heidt, Of  (fra 010905)

Varamedlemmer:

 • Søren Folvik
 • Henrik Brochmann (til 010905)
 • Knut Erik Moen Aune (fra 010905)
 • Arne Talseth, YLF (fra 010905)
 • Peter de Vries, YLF (til 010905)
 • Svenn Morten Iversen, Aplf
 • Skjalg Ytterstad, Of (fra 010905)
 • Tor-Finn Granlund, Namf
 • Harald Vadla, PSL

Revisor: Arvid Fikseaunet

Kurskomite: Til 010905: Per Kristian Olsen, Solgunn Aalrust, Jan O. Setten. Fra 010905: Jannicke Reymert, Svenn Morten Iversen, Mari Ann Geving

Valgkomite: Til 010905: Jannicke Reymert, Bjørn Ole Bache, Steinar Havik. Fra 010905: Steinar Havik, Eyvind Jullumstrø, Mattis Heibert

Representanter til Landsstyret: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Arne Talseth (YLF)

Støttegruppe for leger: Henrik Brochmann (leder), Erik Ellekjær, Elisabeth Bratland Johansen, Ottar Bjerkeset, Sidsel Klingenberg Stokke            

Avdelingens virksomhet:

Vi startet året med å gi vår støtte til flodbølgekatastrofen. LSA (OLL) representanten i styret, Karl Erik Woldseth, døde plutselig og uventet 3. januar. Familien hadde opprettet et minnefond til Leger uten grenser som styret ga sitt bidrag til. Seinere har vi støttet diverse gode tiltak etter søknad av de kr 50.000 vi har til disposisjon. Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter hvor vi har hatt 19 saker til behandling.

Årmøtet ble avholdt på Tinos i Namsos. Øyvind Stenvik (HNT) og Marit D. Kverkild (Fylkesmannen) innledet til debatt om hendelsesbasert tilsyn. 1. desember inviterte vi Sør-Trøndelag legeforening til felles styremøte og middag på Quality Airport hotell, Stjørdal. Asbjørn Hofsli fra RHF et orienterte om prosjekt 2010.

Representasjon:

I regionsutvalget møter Ragnhild Smalås (som leder av NTLF) og Tor-Finn Granlund (for Namf).

Olaug Høiberget, Arne Talseth og Ragnhild Smalås deltok på landsstyremøtet i Bergen i mai.

Olaug Høiberget, Helge Hartmann og Svend Erik Hansen er med i samarbeidsgruppe med Fylkestrygdekontoret (SMOLT).

Erik Ellekjær møter i nettverksgruppe for Bilfører 65+ i regi av Statens vegvesen.

Bodil Dyrstad representerer legeforeningen i Opplæringsrådet for Kommunal Kompetanse.

Utfordringer:

Vi trenger et større engasjement når det gjelder lokale helsepolitiske saker, når det gjelder samhandling generelt og lokalsykehusenes framtidige rolle spesielt.

Smalåsen, 07. mai 2006

For styret NTLF

Raghnild Smalås
leder