Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Skjema og satser for tillitsvalgte og medlemmer i Nord-Trøndelag legeforening

13. juni 2022

Reiseregning/kompensasjon/honorar

Skjema finnes som vedlegg nederst på siden.

    Diverse utlegg

Skjema finnes som vedlegg nederst på siden.

  • Satser

Praksiskompensasjon

Nord-Trøndelag legeforening utbetaler praksiskompensasjon iht. Allmennlegeforeningens satser, som følger salærforskriften:

  • Hel dag: 10313 kroner.
  • Halv dag: 5157 kroner.
  • Timesats: 1289 kroner.

Godtgjørelse tillitsvalgte

Det gis godtgjørelse i hht. Allmennlegeforeningens satser (se over).
Alle godtgjørelser skal godkjennes av styret og det må vedlegges timeliste.
Utbetalinger skjer hvert kvartal.

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Nord-Trøndelag legeforenings regi og utgjør kr. 895 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Styrets leder og nestleder har fast årlig godtgjørelse som en andel av grunnbeløpet i folketrygden.

Styrets øvrige medlemmer har en godtgjørelse per styremøte på 1,5 % av grunnbeløpet, som i 2022 utgjør 1672 kroner. Dette må kreves etter hvert møte ved bruk av honorarskjemaet.

Innsending

Utgifter kan refunderes på bakgrunn av skjema innsendt per e-post til post@nt-legeforening.no, eller pr. post:

Nord-Trøndelag legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM