Nord-Trøndelag legeforening

Lokalforening

Om oss

Skjema og satser for tillitsvalgte og medlemmer i Nord-Trøndelag legeforening

20. september 2019

Reiseregning/kompensasjon/honorar

Skjema finnes som vedlegg nederst på siden.

    Diverse utlegg

Skjema finnes som vedlegg nederst på siden.

  • Satser

Praksiskompensasjon

Nord-Trøndelag legeforening utbetaler praksiskompensasjon iht. Allmennlegeforeningens satser, som følger salærforskriften:

  • Hel dag: 9752 kroner.
  • Halv dag: 4876 kroner.
  • Timesats: 1060 kroner.

Fra og med 1. januar 2016 er vi nødt til å utbetale praksiskompensasjon som ordinær lønnsinntekt og vil derfor trekke skatt (50 %) og Nord-Trøndelag legeforening må betale arbeidsgiveravgift. Det betyr at leger som har krav på praksiskompensasjon må benytte skjemaet kalt «Reiseregning/kompensasjon/honorar» og det må ikke følge med faktura.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for dette

Møtegodtgjørelse

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Nord-Trøndelag legeforenings regi og utgjør kr. 760 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Styrets leder og nestleder har fast årlig godtgjørelse som en andel av grunnbeløpet i folketrygden.

Styrets øvrige medlemmer har en godtgjørelse per styremøte på 1,5 % av grunnbeløpet, som i 2019 utgjør 1498 kroner. Dette må kreves etter hvert møte ved bruk av honorarskjemaet.

Innsending

Utgifter kan refunderes på bakgrunn av skjema innsendt per e-post til post@nt-legeforening.no, eller pr. post:

Nord-Trøndelag legeforening
Schultz gate 2-4
7013 TRONDHEIM